Mali Onaylı POS Nedir?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3100 sayılı kanun ve ilgili mevzuatında kimlerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması gerektiği belirtiliyor. Ancak mevzuatta kafe bar restoran işletmelerinin dikkat etmesi gereken önemli bir husus daha var: Tebliğe göre yeni nesil ödeme kaydedici cihazların restoran POS sistemleri ile entegre çalışması zorunlu hale getirildi. Dolayısıyla bu işletmelerin kullandıkları yeni nesil yazarkasalarına restoran otomasyon sistemlerini entegre ettirmeleri gerekiyor. Bu nedenle cafe bar restoran işletmecilerinin POS sistemi seçerken Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile uyumlu bir POS seçmesi gerekiyor. İşte yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilen ve “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz” statüsündeki POS’lara mail onaylı POS deniyor.

Yeni Nesil ÖKC zorunluluğu? Kimler zorunlu?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde kimlerin yeni nesil ÖKC kullanma zorunluluğu olduğu belirtiliyor. 3100 Sayılı Kanun’a göre onay alan eski nesil ÖKC satıcılarının listesini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

 İlgili kanun mevzuatına göre; birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura verilme zorunluluğu bulunmayan perakende mal ve hizmet satışlarına ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir. Maliye Bakanlığınca Genel Tebliğler ile faaliyetlerinde ÖKC kullanım zorunluluğu bulunmadığı bildirilen mükelleflerin, yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti de bulunmamaktadır.

Kimlerin Yeni Nesil ÖKC kullanma zorunluluğu olmadığını da aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Basit Usulde Vergilendirilen Ticari Kazanç Sahipleri,
  • Serbest Meslek Erbabı,
  • Zirai Kazanç Sahipleri,
  • Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradi Sahipleri,
  • Diğer Kazanç ve İrat Sahipleri,
  • Ücret geliri elde edenler,
  • Perakende mal ve hizmet satışı bulunmayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar (Örneğin: toptancılar)
  • Maliye Bakanlığınca yayımlanan Genel Tebliğler uyarınca ÖKC kullanım zorunluluğu dışında bırakılan mükellefler

Yeni Nesil ÖKC Mevzuatı’nın tamamını incelemek için burayı tıklayabilirsiniz. Peki Yeni Nesil ÖKC kullanması zorunlu olduğu halde henüz kullanmaya başlamayanlar için uygulanacak ceza nedir? İlgili resmi tebliği aşağıda bulabilirsiniz:

    “Bu çerçevede; mali hafızası dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren bir halin ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 veya 60 gün içinde eski nesil ÖKC’leri yerine yeni nesil ÖKC’leri kullanmaya başlamayan mükelleflere, mezkûr Tebliğin “8. Cezai Müeyyide” başlıklı bölümünde yer verilen “Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri veya ithalatçıları hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.” açıklaması uyarınca 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinde öngörülen ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI uygulanması söz konusu olacaktır.”