Yazarkasaların POS Sistemi ile entegrasyonu

Mali onaylı yazarkasaların harici yazılım ve donanım sistemleri ile bağlantılı çalışması yine aynı yasa uyarınca zorunlu hale getirilmiştir. Cafe bar restoran işletmelerinin yazımızın bu kısmını dikkatli bir şekilde okumasını tavsiye ederiz. İlgili kanun, mali onaylı POS’ların restoran otomasyon sistemleri ile entegre bir şekilde kullanılmasına yönelik şu esasları içeriyor:

Vergi mükellefleri, perakende mal veya hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde kullandıkları satış yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı çeşitli donanımlarını (sipariş alma işlemlerinde kullanılan mobil el terminalleri ile sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği olmayan fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) gerek eski nesil gerekse yeni nesil ödeme kaydedici cihazları ile bağlantılı, entegre ve uyumlu bir şekilde kullanmak durumundadırlar.

Bu bağlamda GİB’in yayınladığı yönergeleri aşağıda sizlerle paylaşmak isteriz:

  • Perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların (sipariş alma işlemlerinde kullanılan mobil el terminalleri ile sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği olmayan fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) Yeni Nesil ÖKC’lerlebağlantı ve iletişiminin “Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3” dokümanında belirtilen iletişim protokolüne göre gerçekleştirilmesi zorunludur.

 

  • Perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların (sipariş alma işlemlerinde kullanılan mobil el terminalleri ile sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği olmayan fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) eski nesil ÖKC’lerlebağlantılarının yaptırılarak entegre ve bağlantılı bir şekilde (söz konusu satış uygulama yazılımları veya harici donanımlar kullanılarak gerçekleştirilen her bir satış veya sipariş işleminin ÖKC’de mali değeri olan fişe dönüşmesini temin edecek şekilde) kullanılması zorunludur.

 

 

  • Gerek eski nesil gerekse yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin söz konusu harici yazılım ve donanımlarını ÖKC’lerle entegre ve bağlantılı yapıda kullanılmasını temin etmek için ÖKC yetkili servislerine başvurup gerekli bağlantıları,en geç 1/10/2018 tarihine kadar yaptırmaları ve bu şekilde kullanmaları zorunludur.

 

  • ÖKC firmaları ve bunların yetkili servisleri de söz konusu yazılım veya donanımların ÖKC’lerle entegre ve bağlantılı bir şekilde çalışmasını temin edecek çalışmaları, ivedilikle (her halükârda mükelleflerce ÖKC firmasına veya yetkili servisine yapılan müracaat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde) gerçekleştirmek zorundadırlar.